Άραχθος Άρτα
banner image
Άραχθος Άρτα {noPicture}ΒΥΘΟΜΕΤΡΙΚΕΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΑΡΑΧΘΟ

Στα πλαίσια της τοπογραφικής αποτύπωσης της Μελέτης Αντιπλημμυρικής προστασίας Άρτας μας ανατέθηκε η διενέργεια υψομετρικών αποτυπώσεων κατά μήκος 40 διατομών (μέσου μήκος 1 χιλιομέτρου) σε προκαθορισμένες θέσεις και η βυθομέτρηση 700 στρ. ποταμού από τη γέφυρα του Νεοχωρίου έως και τις εκβολές του ποταμού στον Αμβρακικό. 

Οι διατομές έχουν φορά κάθετα στον άξονα του ποταμού και εκτείνονται από το δυτικό έως το ανατολικό ανάχωμα του, συμπεριλαμβάνοντας και βυθομετρικά σημεία εντός της κοίτης του. Η διασπορά των διατομών εκτείνεται σε πάνω από 12 χιλιόμετρα μήκος ποταμού.

Οι αποτυπώσεις των διατομών έγιναν περπατώντας με χρήση GPS, για τις εκτάσεις που δεν ήταν καλυμμένες από νερό και για τα ρηχά σημεία του ποταμού, και με προσαρμογή του εξοπλισμού (GPS & Ψηφιακό Βυθόμετρο) σε λέμβο τύπου kayak για τα βαθύτερα σημεία. Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια των μετρήσεων ήταν η έντονη και πυκνή φυτοκάλυψη, οι περιφράξεις των καλλιεργειών εκατέρωθεν του ποταμού, που εμπόδιζαν τη συνεχή πορεία επί των διατομών καθώς και η δυνατή ροή του ποταμού σε πολλά σημεία. 

Οι βυθομετρήσεις έγιναν εξολοκλήρου με τη χρήση φουσκωτής λέμβου με προσαρμογή σε αυτή του GPS και του ψηφιακού βυθομέτρου. Η βάρκα κινήθηκε σε φορά κάθετα στον άξονα του ποταμού σε διάταξη "Λ" και διανύοντας πάνω από 35 χιλιόμετρα και βυθομετρώντας πάνω από 6 χιλιόμετρα σε μήκος ποταμού. Ιδιαίτερη δυσκολία παρουσιάστηκε κατά το χειρισμό της βάρκας (η οποία έπρεπε διαρκώς να αλλάζει πορεία για να κινείται στις προσχεδιασμένες γραμμές καθώς και να αποφεύγει να παρασυρθεί στις όχθες) λόγω των συνεχών ρευμάτων και της ροής του ποταμού, που άλλαζε σημαντικά όσο η πορεία της αποτύπωσης πλησίαζε στις εκβολές του.

 

 

Πίσω