Υποβρύχιες Αποτυπώσεις
banner image
Υποβρύχιες Αποτυπώσεις
Ο συνδυασμός των μεθόδων της βυθομέτρησης και της μορφολογικής αποτύπωσης  του βυθού με τις σύγχρονες τεχνικές της φωτογραμμετρίας αλλά και της κλασσικής τοπογραφίας  μας δίνει τη δυνατότητα της πληρέστερης καταγραφής  των στοιχείων του πυθμένα και της προβολής τους σε τρισδιάστατους, διαδραστικούς χάρτες. Επί πλέον υπάρχει η δυνατότητα της δημιουργίας τρισδιάστατων μοντέλων του συνόλου ή ξεχωριστών  στοιχείων του βυθού  στα οποία ο χρήστης μπορεί να βασιστεί για περαιτέρω μελέτη (αναπαραγωγή, εκτύπωση, κα.).   Μέλη και συνεργάτες της εταιρείας έχουν τη δυνατότητα  κατάδυσης και προσέγγισης κάθε είδους υποβρύχιου πεδίου γεγονός που αυξάνει κατά πολύ την επιχειρησιακή μας δυνατότητα αλλά κυρίως διασφαλίζει την ποιότητα των συλλεχθέντων δεδομένων και κατ επέκταση του παραγόμενου αποτελέσματος .

Ενδεικτικά πεδία εφαρμογής:

 
- Υποβρύχια Αρχαιολογία
- Ανάδειξη Πολιτιστικής κληρονομιάς
- Περιβαλλοντικές μελέτες- έρευνες 
- Λιμενικά έργα –Ακτομηχανικές μελέτες (παραγωγή ορθοφωτογραφιών και μοντέλων των κρηπιδωμάτων και του βυθού)
- Υποβρύχιες επιθεωρήσεις και αποτυπώσεις αντικειμένων
- Αποτυπώσεις καταδυτικών πάρκων-μονοπατιών
- Αποτύπωση και ανάδειξη τουριστικών προορισμών με σχετικό ενδιαφέρον (σπήλαια, υποβρύχια πεδία υψηλής  επισκεψιμότητας, κα)
- Υποβρύχιες βιντεοσκοπήσεις