Τρισδιάστατες αποτυπώσεις (3D)
banner image
Τρισδιάστατες αποτυπώσεις
Οι τρισδιάστατοι σαρωτές και η τρισδιάστατη ψηφιακή φωτογραμμετρία αποτελούν εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πλήθος εργασιών πέραν των εργασιών BIM και των Αρχιτεκτονικών αποτυπώσεων. Βασική μας μέριμνα είναι να προσαρμόζουμε τον εξοπλισμό μας και τις δεξιότητες μας στις συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις και έτσι να μπορούμε να παρέχουμε στους πελάτες μας εναλλακτικές υπηρεσίες. Αξιοποιώντας έναν επίγειο τρισδιάστατο σαρωτή και έναν φορητό σαρωτή χεριού, έχουμε την ευελιξία να καλύψουμε πολλά διαφορετικά προς σάρωση αντικείμενα, από εξωτερικές εκτάσεις στο δημόσιο χώρο μέχρι υπόγειες, όπως τα ορυχεία και τα σπήλαια. Εξοπλισμένοι με ψηφιακή κάμερα, drone, και κατάλληλο λογισμικό φωτογραμμετρίας, έχουμε τη δυνατότητα να αποτυπώσουμε διαφόρων ειδών αντικείμενα, που ποικίλουν από αγάλματα και άλλα αρχαιολογικά ευρήματα, έως μεγάλου μεγέθους μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους.

Οι Υπηρεσίες Τρισδιάστατων Εφαρμογών μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη συλλογή δεδομένων για :
- Αγάλματα / Γλυπτά και αρχαιολογικά ευρήματα
- Πολιτιστική Κληρονομιά και Αρχιτεκτονική
- Αρχιτεκτονικές Λεπτομέρειες
- Τουριστικοί Χώροι με Μορφολογικό ενδιαφέρον
- Ορυχεία και Σπήλαια
- Υποβρύχιο περιβάλλον/ πεδίο (βλ. «υποβρύχιες αποτυπώσεις»)