Τοπογραφικές Αποτυπώσεις
banner image
Τοπογραφικές Αποτυπώσεις
Η DTM Surveys & Hydrography κατέχει την τεχνογνωσία και την εμπειρία ώστε να διεξάγει ένα ευρύ φάσμα Τοπογραφικών Αποτυπώσεων. Μπορεί έτσι να παρέχει στους πελάτες της μεγάλης ακριβείας τοπογραφικές μετρήσεις και τοπογραφικά διαγράμματα, που εκπληρώνουν τις απαιτούμενες προδιαγραφές κάθε έργου. Ως εκ τούτου αναλαμβάνουμε τη διεξαγωγή μετρήσεων και τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων όπου απαιτείται στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας για ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών όπως:
 
- Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων 
  (για σύνταξη συμβολαίων, για έκδοση οικοδομικών αδειών)
- Εμβαδομετρήσεις περιοχών
- Υψομετρικές Μελέτες
- Υποστήριξη Εργοταξίου (Χαράξεις & Αποτυπώσεις)
- Δίκτυα Οριζοντίου και Κατακόρυφου Ελέγχου
- Αποτυπώσεις για το Κτηματολόγιο
- Αποτυπώσεις Ιδιοκτησιών