Βυθομετρήσεις Λιμνών & στοιχείων Υδρογραφικού Δικτύου
banner image
Βυθομετρήσεις Λιμνών & στοιχείων Υδρογραφικού Δικτύου
Συμπληρωματικά με τις κλασσικές Υδρογραφικές Αποτυπώσεις, έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε Λίμνες, Ποτάμια και Ταμιευτήρες και σε ολόκληρο το υδρογραφικό δίκτυο. Ως εκ τούτου έχουμε προσαρμόσει κατάλληλα τον εξοπλισμό μας συμπεριλαμβανομένου και ενός kayak το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βυθομετρικό σκάφος αποκτώντας έτσι πρόσβαση σε σημεία δυσπρόσιτα από το βασικό μας σκάφος. Μπορούμε έτσι να συλλέξουμε δεδομένα ακόμα και σε αβαθείς λίμνες με έντονη φυτοκάλυψη (καλάμι, ψαθί), σε κανάλια και σε κάθε είδους ταμιευτήρες.

Η συλλογή των δεδομένων μπορεί να είναι χρήσιμη για :

 
- Καταγραφή φυσικών πόρων
- Υδρολογικά Έργα και Μελέτες
- Επίβλεψη / Παρακολούθηση Υδρολογικού Δικτύου
- Περιβαλλοντική Διαχείριση
- Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας / Αποχέτευση
- Εγγειοβελτιωτικά / Αρδευτικά