Μαραθώνας
banner image
Μαραθώνας {noPicture}
ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΒΥΘΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ & ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ
ΣΤΟ ΜΑΤΙ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

Οι αποτυπώσεις έγιναν στα πλαίσια σχετικής μελέτης για την προστασία της Ακτογραμμής από το φαινόμενο της διάβρωσης τόσο πριν όσο και μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στην περιοχή. Αρχικά ιδρύθηκαν τριγωνομετρικό και χωροσταθμικό δίκτυο και στη συνέχεια διεξήχθησαν εργασίες τοπογραφικών αποτυπώσεων, βυθομετρήσεων, καθώς και τρισδιάστατων αποτυπώσεων. Για τις βυθομετρήσεις χρησιμοποιήθηκε φουσκωτή λέμβος με προσαρμογή σε αυτή του GPS και του ψηφιακού βυθομέτρου και πέραν αυτής λέμβος τύπου Καγιάκ, κυρίως για λόγους ασφαλείας προσωπικού και κοινού. 
 
Για τις αποτυπώσεις των πρανών χρησιμοποιήθηκαν συνδυαστικά η φωτογραμμετρικη μέθοδος με χρήση Drone και η μέθοδος της σάρωσης μέσω φορητού σαρωτή χειρός. Το τρισδιάστατο μοντέλο που δημιουργήθηκε από φωτογραφίες του Drone αναδεικνύει πλήρως το φαινόμενο της διάβρωσης, καθώς απεικονίζει πλήρως την πραγματική κατάσταση, δίνοντας μεγάλες δυνατότητες μετεπεξεργασίας στο γραφείο και εντοπισμού προβληματικών τμημάτων. Η αποτύπωση με το Laser Scanner χειρός μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε αξιοποιήσιμη λεπτομέρεια σε σημεία σπηλαιώσεων και αρνητικών κλίσεων, στο μέτωπο των πρανών που οι λήψεις με το drone είτε είναι δυσκολότερο να πραγματοποιηθούν, είτε πραγματοποιούνται με μη επαρκή φωτισμό.

 

 

Πίσω