Κτηριοδομικές Αποτυπώσεις - BIM
banner image
Κτηριοδομικές Αποτυπώσεις - BIM
Οι τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία και το διαθέσιμο εξοπλισμό και κυρίως η χρήση των τρισδιάστατων σαρωτών Laser και της Τρισδιάστατης Ψηφιακής Φωτογραμμετρίας, μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πληρέστερα το δομημένο περιβάλλον, να συλλέξουμε μεγάλης γεωμετρικής ακρίβειας δεδομένα καθώς και να προσομοιάσουμε συνθήκες του πραγματικού περιβάλλοντος, σε βαθμό που καθιστά το σχεδιασμό στο χώρο απλούστερο, ασφαλέστερο και πιο παραγωγικό. Έχοντας τη δυνατότητα να επιλέξουμε μεταξύ παραδοσιακών μεθόδων αποτύπωσης και πιο προηγμένων τρισδιάστατων μεθόδων (όπως η χρήση Τρισδιάστατου Σαρωτή και Τρισδιάστατης Φωτογραμμετρίας) μπορούμε να εφαρμόζουμε την καταλληλότερη λύση αναλόγως του ζητούμενου έργου. Χρησιμοποιώντας κατάλληλο εξοπλισμό , συμπεριλαμβανομένου ενός επίγειου τρισδιάστατου σαρωτή, ενός φορητού σαρωτή χειρός, κλασσικό τοπογραφικό εξοπλισμό (Total Stations, GPS) καθώς και Φωτογραμμετρικού εξοπλισμού (Ψηφιακή Κάμερα, Drone), στόχος μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε το χρόνο και το κόστος του κάθε έργου και να παραδίδουμε δεδομένα σε όποια μορφή ζητηθεί, όπως :
 
- Ακατέργαστα 3D Point Clouds
- Επεργασμένα 3D Point Clouds και Τρισδιάστατα Μοντέλα
- As-Built Layouts 
- Όψεις και Τομές
- Οπτική Αναπαράσταση των Έργων που έχουν αποτυπωθεί
 
Η δυνατότητα επιλογής του εξοπλισμού και η εμπειρία μας  καθιστά ικανούς να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ακόμα και στις πιο απαιτητικές συνθήκες όπως π.χ. μεγάλα κτίρια με δαιδαλώδες εσωτερικό.

Οι υπηρεσίες μας μπορούν να φανούν χρήσιμες για δραστηριότητες όπως :

 
- Σχεδιασμός και Παρακολούθηση Κατασκευών
- As-Built Αποτυπώσεις
- Συντήρηση και Αναπαλαίωση Κτιρίων
- Καταγραφή κτιριακού δυναμικού πολιτιστικής κληρονομιάς
- Ταχεία Αποτύπωση Εσωτερικού Κτιρίων
- Αποτύπωση - Επιθεώρηση προσόψεων και παραγωγή Ορθοφωτογραφιών
- Μοντελοποίηση Δομημένου Περιβάλλοντος