Αποτυπώσεις με χρήση Ηχοβολιστή Πλευρικής Σάρωσης
banner image
Αποτυπώσεις με χρήση Ηχοβολιστή Πλευρικής Σάρωσης
Έχοντας τη δυνατότητα χρήσης Ηχοβολιστή πλευρικής σάρωσης (side scan sonar) τριπλής συχνότητας  ταυτόχρονα με τη διαδικασία της βυθομέτρησης  έχουμε το πλεονέκτημα της συλλογής επί πλέον δεδομένων τα οποία αφορούν στη γεωμορφολογία του πυθμένα αλλά και της αποτύπωσης εξάρσεων και αντικειμένων στην επιφάνειά του. Έτσι, αποκτούμε μια ολοκληρωμένη εικόνα του υποβρύχιου πεδίου με αποτέλεσμα την πληρέστερη αποτύπωση  του αλλά και την ελαχιστοποίηση σχετικών σφαλμάτων. Επί πλέον ο σαρωτής μπορεί να χρησιμοποιηθεί  και  σε μια σειρά εφαρμογών όπως:
 
- Κατηγοριοποίηση και χαρτογράφηση των τύπων του πυθμένα
- Χαρτογράφηση των λιβαδιών της Ποσειδωνίας
- Υποβρύχια αρχαιολογία
- Εντοπισμός αντικειμένων στον πυθμένα(άγκυρες, ναυάγια, κα.)