Βυθομετρήσεις Λιμανιών και Θαλασσίων Μετώπων
banner image
Βυθομετρήσεις  Λιμανιών και Θαλασσίων Μετώπων
Όντας πλήρως εξοπλισμένη με τα κατάλληλα όργανα και τις δικές της λέμβους η Topogrammiki Surveys μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις κάθε Υδρογραφικής Αποτύπωσης και Βυθομέτρησης σε παράκτιες περιοχές ανεξαρτήτως κλίμακας και τύπου. Συνδυάζοντας την ακρίβεια με την εμπειρία η εταιρεία μας μπορεί να παρέχει Βυθομετρικά Διαγράμματα και Ψηφιακά Μοντέλα του βυθού για οπουδήποτε αυτό χρειαστεί. Έχουμε ολοκληρώσει με επιτυχία πλήθος σχετικών εργασιών καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων (λιμάνια, δίαυλοι, θαλάσσια μέτωπα, κα) οι οποίες διεξήχθησαν κάτω από ποικίλες συνθήκες, στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. Οι υπηρεσίες στον τομέα της Υδρογραφίας απευθύνονται σε φορείς τόσο του Δημοσίου, όσο και του Ιδιωτικού Τομέα και  μπορούν να χρησιμοποιηθούν για έργα όπως :
 
- Έργα Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης
- Ακτομηχανικές Μελέτες και Κατασκευές
- Επίβλεψη της Παράκτιας Ζώνης
- Λιμενικά Έργα 
- Εργασίες Βυθοκόρησης / Έλεγχος-Επιμέτρηση
- Βυθομετρικά Διαγράμματα και Ψηφιακά Μοντέλα Βυθού